I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom uređuju se Pravila i Propozicije za Hrvatski Trail-Planinski kup (u daljnjem tekstu Kup).
(2) Odredbe ovog Pravilnika obvezuju sve klubove i organizatore trka uključene u Kup.
(3) U bodovanju za ukupan plasman Kup sudjeluju klubovi članovi HUVA-e i članovi tih klubova. Svi klubovi
moraju biti i članovi Hrvatskog atletskog saveza,kao i svi članovi tih klubova koji će se bodovati za Kup.
Godišnja članarina u HUVA iznosi 300 kn za klub i sve članove kluba.
(4) Rok za plaćanje članarine je 31.03.2018. Bodovanje kluba i atletičara počinje tek nakon
uplaćene članarine, te preuzimanjem spiska članova pojedinog kluba koje je klub prijavio u Hrvatski
atletski savez. Klubovima koji su predali zahtjev za članstvo u HAS i HUVA, također se omogućuje natjecanje i
bodovanje u Kupu.
(5) Spisak članova tih klubova svaki klub treba poslati HUVA-i. Navedeni članovi svakog kluba ne smiju
biti registrirani ni za jedan drugi klub HAS-a. U jednoj kalendarskoj godini natjecatelj/ka može nastupati samo
za jedan klub. Prelasci natjecatelja iz kluba u klub se rješavaju isključivo u prelaznom roku, sukladno
Pravilniku HAS-a o prelascima atletičara.
(6) Na natjecanjima Kupa mogu sudjelovati i bodovati se hrvatski državljani koje su službeno
prijavili njihovi klubovi. Trkači iz drugih zemalja mogu učestvovati na trkama i dobivati nagrade i bodove, ali
ne ulaze u poredak Kupa.
(7) Strani državljani koji borave ili žive u Republici Hrvatskoj trebaju biti registrirani u HAS-u, i uz
predočenje knjižice HAS-a imaju pravo nastupa te ulaze u poredak Kupa, pojedinačno i ekipno.
(8) Svaki natjecatelj za svoj nastup na natjecanjima Kup-a preuzima punu odgovornost koja nije
prenosiva na organizatora trke u slučaju bilo kakve nezgode ili više sile.
(9) Svaki klub mora dostaviti popis svojih članova 7 dana prije prve trke u sezoni. Ukoliko klub na
vrijeme ne dostavi popis tih članova njihovo bodovanje počinje tek nakon prispjele prijave HUVA-i.
Retrogradno bodovanje nije moguće. Nove članove kluba u sezoni klubovi moraju prijaviti HUVA-i najmanje
4 dana prije prve utrke od kad će se novi član bodovati za klub.

II. KALENDAR I UVJETI NATJECANJA
Članak 2.
(1) Kup je serija natjecanja u Trailu, Planinskom trčanju (klasičnom i na duge staze), koja se održavaju u
Republici Hrvatskoj. Natjecanje se odvija po pravilima HAS-a, ITRA-e i WMRA-a, te ovog Pravilnika o
natjecanju.
(2) Kalendar Kupa utvrđuje IO HUVA-a na prijedlog Stručne komisije, u dogovoru s organizatorima trka i
eventualnim sponzorom.
(3) Kalendar Kupa mora se utvrditi najkasnije do kraja mjeseca veljače za tekuću natjecateljsku sezonu.
(4) Mjesta i datumi priređivanja natjecanja Kupa mogu se mijenjati svake sezone.
Članak 3.
(1) Organizator utrke je obvezan poštivati sva pravila i obveze sukladno odredbama Pravilnika za
natjecanja.
(2) Raspisi utrka objavljuju se uz jasno naglašena loga HAS-a i HUVA-a, te eventualnog sponzora, najmanje

mjesec dana prije trke(Obavezno treba navesti: ime trke, datum, mjesto i vrijeme početka trke, rok i način
prijave, te web stranicu ukoliko je ima).
(3) Svaki organizator trke obavezan je osigurati odgovarajuće nagrade za najbolje plasirane.
(4) Organizator trke je obavezan osigurati majice ili neki drugi suvenir s logom trke za sve učesnike.
(5) Organizator trke je dužan osigurati kompjutorsku obradu rezultata.
(6) Organizator je dužan osigurati liječničku pomoć na svojoj trci.
(10) Sve obaveze organizatora kontrolira delegat HUVA i radi izvješće o utrci, te ga podnosi Stručnoj komisiji.
(11) Organizator trke dužan je na vrijeme (najmanje mjesec dana pred utrku) poslati i raspis trke (ili web link)
HUVA-i .
IV. ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE
Članak 4.
(1) Kup organizira i njime rukovodi IO HUVA preko Direktora Kupa. Direktor Kupa je po funkciji Predsjednik
Udruge ili član IO kojeg Predsjednik imenuje.
Članak 5.
(1) Direktor Kupa rukovodi svim aspektima organizacije.
(2) U slučaju njegove spriječenosti zamijenit će ga osoba koju odredi predsjednik HUVA-e.
(3) HUVA ocjenjuje svaku pojedinu trku Kupa. Ocjenjivanje vrši Stručna komisija HUVA-e.
(4) U slučaju da prema ocjeni trka ne zadovolji zadane kriterije, slijedeće godine izostaviti će se iz
Kupa.
Članak 6.
(1) Svaki organizator natjecanja iz Kupa obvezan je uplatiti kotizaciju u dogovorenom iznosu koji
je sastavni dio pravilnika, na žiro-račun HUVA-e, najkasnije 7 dana po završetku trke.
(2) Iz tog iznosa se podmiruju troškovi rada HUVA-e, te ostali troškovi neophodni za provedbu Kupa
(pehari,medalje, diplome, nagrade za najuspješnije,i td.).
Članak 7.
(1) Prigovori na nepravilnosti učinjene prije, tijekom i po završetku trke ulažu se najkasnije 2 sata
nakon objave rezultata pojedine trke. Prigovor osim usmenog, mora biti i u pisanom obliku, a upućuje se
organizatoru natjecanja ili delegatu HUVA-e.
(2) Službeni prigovor može uputiti samo osoba koja je statutom pojedinog kluba određena za
zastupanje tog kluba ili vođa ekipe na natjecanju. Prigovor rješava Stručna komisija HUVA-e.
(3) Rezultati utrke moraju biti dostavljeni direktoru Kupa, najkasnije 24 sata nakon objave službenih
rezultata, u za to predviđenoj formi Excel tabele. HUVA će te rezultate i bodovanja objaviti na stranicama
udruge.
III. KATEGORIJE I NAGRADE
Članak 8.
(1) Muške i ženske utrke tretiraju se kao dvije odvojene priredbe, te se ciljna lista radi posebno u ženskom
poretku, a posebno u muškom.
(2) Posebno se boduje poredak muških i ženskih natjecatelja, i to u pojedinačnoj, ekipnoj i klupskoj
konkurenciji.
(3) U poretku Kupa postoje sljedeće starosne kategorije: MU22, MS, M35, M40,M45, M50, M55,
M60, M65, M70, ŽU22, ŽS, Ž35, Ž40, Ž45, Ž50, Ž 55, Ž60.
Članak 9.
(1) Ukupno tri prvoplasirana natjecatelja u apsolutnoj kategoriji u pojedinačnoj muškoj i ženskoj
konkurenciji dobivaju, prema ostvarenom plasmanu, pehare ili medalje u trajno vlasništvo.
(2) Pobjednici u starosnim kategorijama u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiva pehar ili slično, a

drugo i treće plasirani u obje konkurencije medalje.
(3) Prva tri kluba, te prve tri ekipe u muškoj i ženskoj ekipnoj konkurenciji dobivaju pehare u trajno vlasništvo.
(4) Ostale eventualne prigodne ili novčane nagrade na kraju Kupa i će nastojati osigurati HUVA, sukladno
dogovoru s eventualnim sponzorom natjecanja.

III. PRAVILNIK O BODOVANJU
Članak 10.
(1) Glavna trka ima status A i pobjednik/ca dobivaju 100 bodova, a ostali manje za onoliko koliko je postotak
vremenskog zaostatka za pobjednikom/com.
(2) Druga trka ima status B i pobjednik/ca dobivaju 90 bodova, a ostali manje za onoliko koliko je postotak
vremenskog zaostatka za pobjednikom/com.
(3) Treća trka ima status C i pobjednik/ca dobivaju 80 bodova, a ostali manje za onoliko koliko je postotak
vremenskog zaostatka za pobjednikom/com.
(4) Četvrta trka ima status D i pobjednik/ca dobivaju 70 bodova, a ostali manje za onoliko koliko je postotak
vremenskog zaostatka za pobjednikom/com.
(5) Pobjednici trke se smatraju najbolje plasirani hrvatski državljanin ili najbolje plasirani strani državljanin
koji je registriran u HAS-u. Pobjednici dobivaju 100 bodova, a bodovi ostalih se računaju u odnosu na vrijeme
pobjednika, drugim riječima to je referentno vrijeme na osnovu kojeg se računaju i svi ostali rezultati
(postotak zaostatka).
Članak 11.
(1) Ekipni poretci u muškim i ženskim ekipama se računaju zbrajanjem maksimalno 3 najbolja muškarca/žene
iz pojedinog kluba iz svih disciplina. Radi lakšeg računanja formira se jedinstvena lista svih učesnika sa svih
disciplina u kojoj su vidljivi samo osvojeni bodovi.
(2) Klupski poredak se računa zbrajanjem bodova maksimalno najbolja 3 muškarca i najbolje 3 žene iz
pojedinog kluba. Tehnički, klupski poredak je u biti zbroj bodova muških i ženskih ekipa.
(3) Ako klub na utrci nema svih 3 + 3 predstavnika bodovi su zbroj bodova i manjeg broja članova kluba (3 + 2;
3 + 1; 3 + 0; 2 +3; 1 + 3; 0 + 3; 2 + 2; 2 + 1; 2 + 0; 1 + 2; 0 + 2; 1+ 1, 1 + 0; 0 + 1). Ako klub na trci nema niti
jednog člana neće dobiti niti jedan bod.
(4) Bodovi za ekipni i klupski poredak su sljedeći (od prvog mjesta naniže): 100 – 90 – 80 – 75 – 70 – 65 – 60 – 55
– 50 i dalje svaki sljedeći po bod manje.
Članak 12.
(1) U Kupu se od ukupnog broja trka boduje 50% (plus jedna trka ako je broj neparan), s najvećim brojem
bodova.
Ove, 2018. godine, Kup ima 18 trka, a u poredak ulazi 9 najboljih, u pojedinačnoj, ekipnoj i klupskoj
konkurenciji.
Članak 13.
(1) Konačan poredak natjecatelja je zbroj osvojenih bodova po sistemu iz članka 11.
(2) U slučaju podjednakog broja bodova na kraju (pojedinačno, ekipno, klupski) odlučivat će uzajamni odnosi
na trkama (tko je koga više puta pobijedio). Ukoliko i to bude izjednačeno (samo ekipno/klupski), onda će
odlučiti koji klub/ekipa je osvojio više bodova po učincima sa svake trke.
Članak 14.
(1) Na način iz prethodnog članka dobiva se ukupan pobjednik u apsolutnoj kategoriji, starosnim
kategorijama u pojedinačnoj muškoj i ženskoj konkurenciji, muškim i ženskim ekipama, te ukupno klupski.