Rezultati s bodovima cestovnih utrka

50% + 1 utrka boduje se pojedinačno. Ekipno  i liga boduje se 10 najboljih trka (boduju se klubovi – M+Ž)

CESTOVNI KUP/LIGA JUNIORI


Žene pojedinačno


Žene kategorije


Žene ekipno


Muški pojedinačno


Muški kategorije


Muški ekipePOREDAK